Prowadzący zajęcia

Arkadiusz Dziczek

Urodziny w 1975 roku, animator specjalizujący się w działaniach z zakresu edukacji wizualnej. Studiował Pedagogikę i Wychowanie Artystyczne na Uniwersytecie Warmińsko-­Mazurskim oraz fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Laureat polskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych. W 2011 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sylwester Gałuszka

Robotnik Sztuki, prezes Fundacji Kolonia Artystów, animator wydarzeń artystycznych w Trójmieście. Współzałożyciel Wolnej Pracowni PGR ART z siedzibą w Koloni Artystów Gdańsk Stocznia. Współtwórca warsztatów artystycznych „Kraina Kreatywności”, „Wędrowcy”, „ARTour 2016”. Realizuje prace wideo w technice found-footage i dokumenty filmowe. Założyciel Galerii wideo „6,21” z siedzibą w Kolonii Artystów, twórca projektów WRZESZCZ ART!, Closed Show oraz OSA Festival.
Jerzy Hejber

Urodziny w 1953 roku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (mgr Historii 1977) oraz University of Art w San Francisco (BFA/Fine Art Photography 1989). Założyciel i dyrektor pierwszej po wojnie prywatnej szkoły fotografii w Polsce - obecnie Sopockiej Szkoły Fotografii WFH. Prezes Fundacji Edukacji Fotograficznej.

Tomasz Maryks

Urodziny w 1972 roku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydziału Zarządzania) oraz absolwent Warsztatów Fotograficznych Hejber w Sopocie. Czynny zawodowo fotograf komercyjny. Współtwórca Sopockiej Szkoły Fotografii WFH, Hejber & Maryks Promotions i Fundacji Edukacji Fotograficznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz